DEN NEDERLANDSKE SKOLEN I BERGEN

For nederlandske og flamske barn i Bergen og omegn – hver mandag fra 16:45 til 18:45 på St.Paul skole.

HVEM ER VI?

De IJsvogel er en skole for nederlandsk- og flamskspråklige barn i Bergen og omegn. Våre elever følger vanlig norsk undervisning, men får i tillegg 2 timer undervisning i nederlandsk og flamsk språk og kultur hos oss. De IJsvogel er tilsluttet Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), en offentlig instans underlagt det nederlandske undervisningsdepartementet, som fungerer både som rådgiver og som kvalitetskontrollør.

HVEM KAN KOMME TIL OSS?

Vår undervisning retter oss primært mot barn som har nederlandsk/flamsk som morsmål eller 2. språk. De IJsvogel tilbyr undervisning på barne- og ungdomsskolenivå, det vil si at barn fra 4 til 18 år er hjertelig velkommen.

HVORFOR?
  • God mestring av morsmålet forsterker (den kulturelle) identiteten til et barn, og er en forutsetning for å kunne tilegne seg flere språk. Barn som får grundig morsmålsopplæring har lettere for å tilegne seg norsk og eventuelt andre språk.
  • Det er enklere å beholde kontakt med familie og venner i Nederland/Belgia når barnet praktiserer språket aktivt, spesielt med jevnaldere.
  • Det er lettere for barn å lære i grupper enn individuelt, barn lærer mye av hverandre.
  • Barn av familier som ønsker å flytte tilbake til Nederland/Belgia, kan få tilpasset veiledning av oss for å forberede seg på språkundervisningen i hjemlandet.

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon: schoolleider@ijsvogel.no