WIE ZIJN WE?

De IJsvogel is de Nederlandse school voor Nederlandse en Vlaamse kinderen die in Bergen en omgeving wonen. In aanvulling op het onderwijs dat de kinderen op hun dagschool volgen, geven wij 2 uur per week les in de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur. De IJsvogel is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en staat onder toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.

VOOR WIE?

Ons onderwijs is gericht op kinderen die Nederlands of Vlaams als moedertaal of als tweede taal hebben. De IJsvogel biedt zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs aan. Dat wil zeggen dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar van harte welkom zijn op onze school. Wij hebben een stabiel leerlingenaantal van 20-30 kinderen.

WAAROM?
  • Een goede beheersing van de moedertaal versterkt de (culturele) identiteit van kinderen en kan het leren van een vreemde taal makkelijker maken.
  • Contacten met familie en vrienden in Nederland zijn makkelijker te onderhouden.
  • In een groep kunnen kinderen veel van elkaar leren, ze zijn vaak elkaars beste leermeesters.
  • Kinderen van gezinnen die willen repatriëren, krijgen extra begeleiding om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het taalonderwijs in het thuisland.
HOE?
  • De IJsvogel streeft ernaar om een creatieve en professionele leergemeenschap te zijn, waarin het belang van het kind voorop staat.
  • De IJsvogel probeert een zo groot mogelijke groep kinderen te bereiken door redelijkerwijs rekening te houden met achtergrond, niveau, leeftijd, mogelijkheden en tijd van de leerlingen.
  • Voor meer informatie over lesmethodes e.d., kunt u hier de schoolgids downloaden
WAAR?

Wij geven iedere maandag les van 16:30 tot 18:45, en mogen gebruik maken van de lokalen van St.Paul skole, Christies gate 16, in het centrum van Bergen. Tijdens de pauze wordt een warme maaltijd aangeboden, die door de ouders bij toerbeurt wordt verzorgd.